Author Archive

raja terkenal kerajaan banjar

KERAJAAN BANJAR Sultan Suriansyah merupakan raja pertama dari Kerajaan Banjar dan raja pertama yang memeluk agama
Author: bava3 Date: Sep 29, 2020

peninggalan kerajaan mataram islam

Kerajaan Mataram 2.1 PENDAHULUAN Jawa dapat dikatakan merupakan sentral bagi nusantara dan menjadi cikal bakal terbentuknya
Author: bava3 Date: Sep 29, 2020

sistem pemerintahan bani umayyah di andalusia

Faktor-Faktor Pendukung Kekhalifahan Bani Umayyah Di Spanyol Faktor kemenangan-kemenangan umat islam dibagi menjadi dua faktor yaitu
Author: bava3 Date: Sep 19, 2020

kordoba

Kekhalifahan Bani Umayyah Di Spanyol Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid (705-715 M), salah
Author: bava3 Date: Sep 19, 2020

bagaimana pendapat anda tentang aliran syiah

Sekte-Sekte Murji’ah Kemunculan sekte-sekte dalam kelompok Murji’ah tampaknya dipicu oleh perbedaan pendapat dikalangan para pendukung Murji’ah.
Author: bava3 Date: Sep 19, 2020

Definisi Persekutuan Komanditer (CV)

Definisi Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh
Author: bava3 Date: Sep 19, 2020

Metode Penentuan Harga Transfer

Metode Penentuan Harga Transfer Tentunya dalam penentuan harga transfer manajemen tidak dapat sembarangan menentukan harga, secara
Author: bava3 Date: Sep 18, 2020

Pengertian Harga Transfer

Pengertian Harga Transfer Ø  Harga transfer (dalam arti luas) adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer
Author: bava3 Date: Sep 18, 2020

pancasila sebagai dimensi etis

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK 1. Pengertian Etika Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang
Author: bava3 Date: Sep 17, 2020

buku pancasila sebagai ideologi nasional

Klasifikasi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui : 1. Dilihat dari
Author: bava3 Date: Sep 17, 2020