Tunaikan Hak

Tunaikan Hak

Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a. adalah seorang sobat yang zuhud dan pakar ibadah. Beliau selamanya berpuasa pada siang hari, lakukan shalat Tahajud semalam suntuk, dan mengkhatamkan Al-Qur’an setiap hari. la amat rajin beribadah.

Rasulullah saw. dulu menasihatinya bersama dengan bersabda, “Jika engkau tetap lakukan perihal ini, badanmu akan lemah dan matamu akan sakit dikarenakan tidak tidur semalam suntuk. Badanmu mempunyai hak, keluarga termasuk mempunyai hak, dan para tamu pun ada haknya.”

Rasulullah saw. termasuk menganjurkan supaya ia mengkhatamkan Al-Qur’an memadai satu kali didalam sebulan. Namun, Abdullah bin Amr r.a. keberatan bersama dengan ketentuan Rasulullah saw. tersebut. la pun berkata, “Wahai Rasulullah, izinkanlah saya menggunakan sepenuh tenaga saya untuk beribadah kepada Allah.”

Rasulullah saw. pun berikan panduan supaya ia mengkhatamkan Al-Qur’an dua puluh hari sekali. Namun, kuantitas berikut masih amat lama bagi Abdullah bin Amr r.a. la pun ulang membujuk Rasulullah saw. hingga akhirnya beliau mengizinkannya untuk mengkhatamkan Al-Qur’an tiap tiga hari sekali.

Kebiasaan Abdullah bin Amr r.a. yang lain adalah selamanya menulis apa yang disabdakan Rasulullah saw. untuk dihafalnya. Semua catatan hadis berikut ia kumpulkan dan dinamakan ‘Shadiqah’.

la berkata, “Saya selamanya mencatat semua yang saya dengar berasal dari Rasulullah saw. supaya saya dapat mengingatnya. Banyak orang yang melarang saya lakukan perihal itu. Mereka berkata, ‘Rasulullah termasuk manusia biasa, kadangkala beliau marah dan bersama dengan kemarahannya beliau menyatakan sesuatu. Kadang-kadang beliau termasuk bercanda. Sebaiknya, engkau jangan menulis setiap yang dikatakan beliau.’ Sejak sementara itu saya tidak menulis setiap perkataan Rasulullah saw.”

Ketika saya menceritakan perihal berikut kepada Rasulullah saw., beliau bersabda, “Teruskanlah menulis, demi Allah yang menguasai jiwaku, setiap perkataanku adalah kebenaran, baik saya didalam kondisi marah maupun senang.”

Mengenai Abdullah bin Amr r.a, Abu Hurairah r.a berpendapat, “Di pada para sahabat, tidak ada yang melebihi saya didalam hafalan hadis Rasulullah saw. jikalau Abdullah bin Amr r.a dikarenakan dia selamanya mencatat semua yang disabdakan oleh Rasulullah saw, sedangkan saya cuma mengandalkan ingatan saya.”

Kenyataannya kami kerap menemui hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a daripada berasal dari Abdullah bin Amr r.a. Hal ini dikarenakan Abdullah bin Amr r.a selamanya disibukkan bersama dengan ibadah.

Sumber : https://tokoh.co.id/

Baca Juga :